Fotowoltaika

Fotowoltaika to inwestycja na lata. Sprawdź dlaczego warto postawić na odnawialne źródło energii?
Wybierając fotowoltaikę dbasz nie tylko o swój budżet ale także o swoje otoczenie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jak działa?

Panel słoneczny – przemienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Falownik (ang. Inverter) – za sprawą falowników prąd stały wytworzony w modułach zostaje dostosowany do urządzeń elektrycznych w domu oraz sieci elektrycznej.

Licznik dwukierunkowy – umożliwia pomiar energii elektrycznej pobieranej z sieci i oddawanej do sieci.

Zabezpieczenia AC i DC – to elementy systemu, które mają chronić instalację oraz jej użytkowników przed przepięciami prądowymi i sprzężeniami. Wyróżniamy dwa typy ograniczników na prąd zmienny AC i stały DC.

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Dlaczego inwestować?

1. Ratę klient dostosowuje i spłaca w okresie kilku lat, a instalację fotowoltaiczną posiada dożywotnio.

2. Instalacja może pracować nawet 40 lat - Najstarsze instalacje już tyle działają i w dalszym ciągu wytarzają energię elektryczną.

3. Nasze panele mają od 15 do 25 lat gwarancji - to średnio dwukrotnie dłużej niż okres płatności za instalację fotowoltaiczną.

4. Odporność na podwyżki energii - Twoja instalacja fotowoltaiczna zapewni Tobie niezależność energetyczną i brak zmartwień rosnącymi cenami za energię elektryczną.

5. 25 lat gwarancji wydajności - Twoja instalacja przez 25 lat ma gwarancję produktywności modułów.

6. Zadbasz o środowisko - Statystycznie każda instalacja pozwoli uniknąć emisji 4 ton CO2 rocznie do atmosfery.

Wykres kosztów energii do wysokości raty

Kim jest Prosument?

Prosument to zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Klient, który spełnia następujące warunki:

 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
 • odbiorca końcowy (czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji)
 • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
 • zużywa wyprodukowaną energię wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą

WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie Klient nie kwalifikuje się do zawarcia umowy jako Prosument.

Kto może zostać Prosumentem?

 • osoby fizyczne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że energię wytwarzaną w mikroinstalcji zużywają na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • kościoły i związki wyznaniowe

Jak rozlicza się Prosument?

Prosumenci posiadający umowę kompleksową będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji.

WAŻNE! Opustowi podlegają zarówno opłaty za energię elektryczną czynną jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Najważniejsze do zapamiętania:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • klient, który wyprodukował nadwyżkę energii posiada 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego na jej zbilansowanie

Kontakt

Porozmawiajmy, o tym jak możemy Ci pomóc z fotowoltaiką? Skontaktuj się z nami przez: Tel. 22 390 53 28 lub E-mail : biuro@ecoprojektant.pl

EcoProjektant Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000771516 NIP: 5272882525, REGON: 382557057

Sprawdź naszą ofertę!

Chcesz być na bieżąco i wiedzieć o nowych produktach lub usługach?

Zapisz się do Newslettera!

Czy lubisz być liderem i wiedzieć wszystko pierwszy?

Bycie pierwszym to wspaniałe uczucie… Zapisz się do naszego firmowego newslettera, który da Ci dostęp najnowszych informacji o fotowoltaice.